Dự Án

Hiện tại Điện Mặt Trời DakNong đang thực hiện rất nhiều dự án lớn nhỏ liên quan đến năng lượng điện mặt trời.

Bơm Nước

Dự án sử dụng năng lượng mặt trời để làm máy bơm nước

Dự án bơm nước bằng năng lượng mặt trời

Doanh Nghiệp

điện năng lượng mặt trời áp dụng trong quy mô doanh nghiệp

dự án điện năng lượng mặt trời dành cho doanh nghiệp

Đèn Đường

làm đèn đường bằng năng lượng mặt trời

Dự án đèn đường năng lượng mặt trời

Hòa Lưới Điện

sử dụng năng lượng mặt trời hòa vào lưới điện quốc gia

dự án trạm sạc năng lượng mặt trời