Hệ Thống

HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI

Chúng tôi có các giải pháp điện mặt trời toàn diện cho các thiết bị sử dụng nguồn năng lượng sạch như: Hế thống điện mặt trời sinh hoạt và hệ thống điện mặt trời doanh nghiệp.

Hiện nay, điện mặt trời đang dần dần trở nên thông dụng nên việc xây dựng các hệ thống chạy bằng điện mặt trời là vô cùng cần thiết. Chúng tôi xin giới thiệu với các bạn hai hệ thống cơ bản là hệ thống điện gia đình và hệ thống điện công nghiệp.

Hệ thống điện mặt trời gia đình

Hệ thống điện năng lượng mặt trời bao gồm những thiết bị điện mặt trời trong gia đình có thể kết nối với một nguồn điện mặt trời được lắp thông qua các tấm pin năng lượng mặt trời, thường thì các tấm pin năng lượng mặt trời được lắp trên các mái nhà để tận dụng được diện tích cũng như nguồn ánh nắng mặt trời. Các dự án điện mặt trời gia đình có thể được lắp theo một diện rộng các hộ gia đình gần nhau trong khu phố để có thể hỗ trợ nhau.

hệ thống điện mặt trời kiểu hộ gia đình

điện mặt trời dành cho hộ gia đình

mô hình năng lượng điện mặt trời hộ gia đình

mô hình hệ thống điện mặt trời dành cho hộ gia đình

Mô Hình Năng Lượng Mặt Trời Dành Cho Doanh Nghiệp

Mô hình năng lượng mặt trời dành cho doanh nghiệp được triển khai với quy mô lớn hơn, có thể triển khai trên diện rộng để cung cấp điện năng cho quy mô doanh nghiệp. Có thể sử dụng lắp đặt riêng biệt so với doanh nghiệp hoặc lắp đặt trên các nhà máy của doanh nghiệp.

quy mô doanh nghiệp áp dụng nguồn năng lượng mặt trời

mô hình năng lượng mặt trời dành cho doanh nghiệp

sử dụng năng lượng mặt trời trong doanh nghiệp

năng lượng mặt trời quy mô doanh nghiệp