Quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam 06/04/2020.

20 (Demo)
Vậy là đã có giá điện mới fit 2 mọi người yên tâm lắp đặt nhé!
Giá 8.38$US= 1943đ/kwh.
Hiệu lực thi hành 22/05/2020.
Áp dụng cho công trình hòa lưới trong thời gian 1/07/2019- 31/12/2020.
Có giá trị: 20 năm.
Phó Thủ Tướng Trịnh Đình Dũng đã ký.